Regulamin

  Regulamin
Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.liwal.pl

1. Postanowienia ogólne.

1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.liwal.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej rękodzieł i upominków. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polski jak i poza jej granicami, za dokonaniem wcześniejszej przedpłaty.

2. Właścicielem internetowego sklepu jest Liwal Firma Handlowa z siedzibą we Wrocławiu, 52-437 przy ul. Balzaka 20/1, NIP 897-000-19-90, REGON 931001208

3. Produkty prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

4. Ceny towarów prezentowane na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Nie obejmują one zryczałtowanych kosztów przesyłki.

5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążącą w chwili złożenia zamówienia. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeżeli nowa cena nie spełnia oczekiwań Klienta, ma on pełne prawo do zmiany lub anulowania zamówienia.

6. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie naszego sklepu są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.

7. Sklep internetowy ma prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień zawierających produkty z oferty promocyjnej lub wyprzedaży odbywa się według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, do momentu wyczerpania się produktów objętych tą formą sprzedaży. Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

8. Korzystanie z usług naszego sklepu internetowego wiąże się z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

9. Niektóre z produktów dostępne są tylko dla osób, które ukończyły 18 lat. Odsłona każdego z tych produktów przez Klientów, którzy nie ukończyli 18 lat, bądź też zakup takiego produktu, dokonywane są na wyłączną odpowiedzialność Klienta.

2. Zamówienia i wysyłka.

1. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez:

a) Kliknięcie ikony zamieszczonej przy produkcie oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.liwal.pl

b) kontakt ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej o adresie: zamowienie@liwal.pl

2. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje wysłany e-mail z podsumowaniem jego zakupów.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niekompletne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości. 

4. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia lub w momencie skompletowania zamówionych produktów. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia wpłynięcia środków na konto sprzedawcy. W wypadku przelania na konto Sklepu niewłaściwej kwoty nie zwracamy ewentualnej nadpłaty, jeżeli kwota do zwrotu jest mniejsza niż 5zł - w takim wypadku koszt dostawy zostaje powiększony o nadpłatę. Jeżeli kwota nadpłaty jest większa niż 5zł, zwrot nadpłaty dokonany zostanie na konto klienta, po wcześniejszym podaniu numeru konta, na który dana nadpłata ma zostać dokonana.

5. Po potwierdzeniu  zamówienia, wszelkie zmiany w zamówieniu nie będą dokonywane.

6. Do każdego potwierdzonego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie klienta zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dn.11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54/2004 poz. 535 z póź. zm.).

7. Dostawa zamówionych towarów odbywa się zgodnie z wybraną przez Klienta formą dostawy (poczta lub kurier). Czas dostawy towaru wynosi 3-5 dni roboczych. UWAGA: W miesiącach listopad - grudzień dostawa może znacznie się wydłużyć.)

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę lub kuriera, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania poczty lub firm kurierskich. Podczas odbierania paczki należy sprawdzić w obecności kuriera/pracownika poczty stan paczki. Jeżeli są widoczne jakiekolwiek uszkodzenia prosimy o spisanie protokołu reklamacyjnego.              www.liwal.pl zamowienie@liwal.pl  

9. W razie wysyłki towaru poza granicę Polski prosimy o kontakt w celu ustalenia kosztów. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki wysłanej za granice Polski Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami odebrania przesyłki zwrotnej.

10.Koszt przesyłki ponosi Kupujący. Koszt ten zależy od wybranej przez Kupującego formy przesyłki (poczta lub kurier), jej wagi, rozmiaru oraz rodzaju produktu. Aktualny kosztorys dostępny jest w na stronie Poczty Polskiej (Cennika Poczty Polskiej). Klient może osobiście odebrać przesyłkę w siedzibie przedsiębiorcy, nie ponosząc tym samym żadnych dodatkowych kosztów.                                      

11.Pobieramy opłatę za ponowną wysyłkę w przypadku, gdy kupujący błędnie wypełnił adres jej doręczenia.                                                                                                                             

12.Kupujący może dokonać zapłaty za towar za pomocą:

a) gotówką przy odbiorze do rąk doręczyciela                                                                                                                                  

3. Zwroty i reklamacje.

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni.

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta.

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.) w art. 4 stanowi, że sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową.

4. Poprzez umowę należy rozumieć ogólne postanowienia zawarte w regulaminie oraz informacje zawarte na stronie prezentującej dany produkt.

5. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić sprzedawcę o niezgodności towaru z umową, załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową, w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia tej niezgodności. Później jego prawo wygasa. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar na nowy w terminie 14 dni.

6. Koszty dostarczenia przesyłki pokrywa Klient. Nie przyjmujemy paczek odsyłanych do nas za pobraniem.  

7. Przesyłki prosimy kierować na adres:
     Liwal Firma Handlowa 
     ul. Giełdowa 12 hala nr 11
     52-437 Wrocław

8. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:
     tel. (071) 334-11-22
     kom. 0601 771 444
     fax. (071) 364-57-91
     e-mail zamowienie@liwal.pl

4. Postanowienia końcowe.

1. Zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez sklep www.liwal.pl z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Balzaka 20/1.

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy.

3. Dane mogą być przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.liwal.pl

4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

6. Mimo dołożenia wszelkich starań Liwal Firma Handlowa nie gwarantuje, że widniejące na stronie internetowej sklepu zdjęcia, prezentujące oferowane produkty nie zawierają odstępstw od rzeczywistego wyglądu towaru.